cokoli, co řekneš

Neutíkej! 
tak mě chytni a nenech utéct
cokoli co řekneš, 
jen mě nenech tě ztratit 
jakékoli šílené přání 
na tvých rtech
rozpouští se

Poslouchej!
Lhát, toužit a ponocovat 
cokoli, co si vymyslíš
bez slibů a přikázání
jen vášnivé milování 
teď, než bude pozdě
rozpouštím se