odejdi

nech mě tu a nekřič na mne
celý dům snad na nás spadne
odejdi a nech mě tady
nehledej už na všem vady

nech mě tu a zavři dveře
přestaň mluvit o nevěře
nes následky za své činy a
poznej jak tíží kameny viny