Brečela jsem

brečela jsem, když jsem od tebe odjížděla,
protože jsem tě milovala
brečela jsem, když jsem se vracela k tobě domů
a bylo tam prázdno
brečela jsem, když jsem na tebe čekala,
protože jsi mi chyběl
brečela jsem, když jsem tě uviděla stát na letišti
protože jsem poznala, že ty jsi se nevrátil kvůli mně


a tak to je
nevyslovená pravda, co pálí v slaných slzách